Komplementární léčba Crohnovy choroby

Komplementární léčba Crohnovy choroby

Crohnova choroba je název pro nespecifický chronický zánět postihující trávicí ústrojí. Příčiny propuknutí nejsou známy, onemocnění se nejčastěji vyskytuje u obyvatel průmyslově vyspělých zemí okolo dvacátého roku života, další rizikovou skupinou jsou pak lidé ve věku 50-70 let. Výzkumy poukazují na pravděpodobný vliv prostředí, nevhodného stravování, uspěchaného životního stylu a… Pokračovat v čtení