Search
Close this search box.

Jak poznat ADHD u dětí

Zdroj: Freepik.com

Syndrom ADHD je jednou z nejčastějších dětských psychiatrických diagnóz. Je to neurologický syndrom, který se projevuje neklidem, a to jak na těle, tak v mysli. ADHD sice nemá přímý vliv na intelekt dítěte, ale v psychickém vývoji dítěte působí rozsáhlé potíže. Víte, jak ADHD u dítěte poznáte?

Důležité je pozorování rodičů a učitelů

Rodiče a učitelé jsou nejdůležitějšími pozorovateli dítěte, protože jsou s ním nejvíce v kontaktu. Pokud si všimnete, že se dítě špatně soustředí, nedaří se mu plnit úkoly a má problémy s organizací svých povinností, může se jednat o příznaky ADHD. Důležité je sledovat dítě nejen v čase, kdy odpočívá doma, ale také v různých situacích, například při hře s kamarády, během vyučování, při domácích úkolech apod.

Porovnávat dítě s ostatními dětmi

Při posuzování chování dítěte je důležité brát v úvahu jeho věk a fyzický a duševní vývoj. Pokud se dítě nechová jako ostatní děti ve stejném věku, může to být příznak ADHD. Například pokud dítě neumí vydržet při hře nebo při vyučování stejně dlouho jako ostatní děti, pokud se chová hyperaktivně a impulzivně.

Pozorovat příznaky ve třídě

Učitelé mohou být užitečnými pozorovateli, protože vidí dítě ve třídě a mohou sledovat jeho chování při vyučování. Pokud si učitel všimne, že se dítě špatně soustředí, snadno se rozptyluje, ruší učitele, nedaří se mu splnit úkoly, může to být příznak ADHD.

Vyšetření u odborníka

Pokud se rodiče nebo učitelé obávají, že dítě trpí ADHD, je nutné vyhledat odbornou pomoc. Specialista může diagnostikovat poruchy a určit vhodnou léčbu. Během diagnostického procesu se obvykle používají různé metody, například dotazníky, rozhovory s rodiči a učiteli a psychologické testy. Důležité je také vyloučit možnost jiných poruch, které mohou mít podobné příznaky jako ADHD, například úzkostnou poruchu, depresi nebo poruchu učení.

Léčba ADHD

Léčba ADHD se obvykle skládá z kombinace léků a psychoterapie. Léky pomáhají zlepšit soustředění a snížení hyperaktivity a impulzivity. Psychoterapie pomáhá dítěti zvládat problémy s organizacemi, komunikacemi a emocemi a zlepšuje jeho sebevědomí.

Podpora v rodině a ve škole

Důležitou součástí léčby ADHD je podpora v rodině a ve škole. Rodiče mohou vytvořit s pomocí učitele pravidelný režim, který mu pomůže zvládat každodenní aktivity. Důležité je také vytvořit pro dítě příznivé prostředí ve škole, například umožnit mu kratší časy soustředění nebo větší flexibilitu v tom, co může dělat.

V závěru je potřeba zdůraznit, že důkladné pozorování a diagnostiku ADHD by měl provádět odborník. Čím dříve bude porucha rozpoznána a léčena, tím lépe se dítěti bude dařit a bude mít větší šanci na úspěch ve škole a v životě.

Sdílet na Facebooku

Audiron

Další zajímavé články

Tělo a kondice

Jak se dostat do formy po porodu

Porod je jedinečným a krásným zážitkem, který přináší radost, ale také změny na vašem těle. Po příchodu nového člena rodiny se mnoho

Tělo a kondice

5 tipů, jak zatočit se špatnou kondicí

Špatná kondice může ovlivnit náš každodenní život a bránit nám v plném využití našeho potenciálu. Ale nezoufejte! Existuje několik tipů, které vám