Search
Close this search box.

Jak poznat závislost na alkoholu?

Zdroj: Freepik.com

Závislost na alkoholu patří mezi chronické recidivující onemocnění. Lze ho popsat jako silnou touhu po užití alkoholu, která je silná, často velmi přemáhající. Závislost se postupně projevuje nárůstem tolerance k alkoholu a přítomností odvykacího stavu. Jak poznáte závislost?

Jaké jsou znaky závislosti na alkoholu?

Podle mezinárodní klasifikace nemocí poznáte závislost na alkoholu podle těchto znaků:

1) Velmi silná touha nebo pocit nutkání k tomu látku užívat.

2) Potíže s kontrolou týkající se dané látky: a to pokud se jedná o začátek a ukončení pití alkoholu, ale i množství.

3) Tělesný odvykací stav (abstinenční syndrom): látka se užívá k zeslabení či odstranění odvykacích (abstinenčních) příznaků.

4) Narůstající tolerance k účinku látky: závislá osoba vyžaduje stále vyšší dávky alkoholu, aby dosáhla stejných účinků jako dříve při požití nižších dávek alkoholu. Tolerance vzrůstá tak, že může závislý denně přijmout takovou dávku, která by mohla běžného uživatele bez tolerance zneschopnit nebo usmrtit.

5) Zanedbávání jiných zájmů a povinností: závislá osoba postupně zanedbává své povinnosti, zájmy a jiná potěšení ve prospěch užívané látky a věnuje zvýšenou pozornost procesu jejího získání, užívání a zotavení se z jejího účinku.

6) Pokračuje v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků: poškození jater nadměrným pitím, depresivní a úzkostné stavy, zdravotní problémy způsobené nadměrným pitím.

Diagnóza se obvykle stanovuje pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z uvedených jevů.

Jaké typy závislosti se rozlišují?

Typ alfa

Je to „problémové pití“. Alkohol se používá jako lék k odstranění rozmrzelosti, potlačení napětí a úzkosti nebo depresivních pocitů, často se pije o samotě.

Typ beta

Je to společenské pití, příležitostný abúzus alkoholu je výrazně charakterizovaný sociokulturně, časté je pití ve společnosti, charakteristickým následkem je tělesné poškození.

Zdroj: Freepik.com

Typ gama

Je to závislost charakterizovaná poruchami kontroly pití s postupným zvyšováním tolerance k alkoholu, následuje tělesné a psychické poškození, výrazné vyjádření závislosti. Někdy se označuje jako anglosaský typ s preferencí piva a destilátů.

Typ delta

Typ delta se označuje jako románský typ preferující víno. Pro tento typ závislosti je typická denní konzumace alkoholu, trvalé udržení „hladinky“ bez výrazných projevů opilosti. Osoba neztrácí kontrolu.

Typ epsilon

Pro tento typ závislosti je typické kvartální pijáctví. Jedná se o delší období úplné abstinence, které se střídá s obdobím pití. Jde o nejméně častou formu závislosti.

Sdílet na Facebooku

Audiron

Další zajímavé články

Tělo a kondice

Jak se dostat do formy po porodu

Porod je jedinečným a krásným zážitkem, který přináší radost, ale také změny na vašem těle. Po příchodu nového člena rodiny se mnoho

Tělo a kondice

5 tipů, jak zatočit se špatnou kondicí

Špatná kondice může ovlivnit náš každodenní život a bránit nám v plném využití našeho potenciálu. Ale nezoufejte! Existuje několik tipů, které vám